Aktualnie Odlewnia "SPOMEL" produkuje w ciągu roku ponad 9 tys. ton odlewów z żeliwa. W zakresie wyrobów z żeliwa szarego produkowane są:

  • odlewy w następujących gatunkach:


  • PN-EN 1561 ISO 185 DIN 1691
    EN-GJL-150 Grade 150 GG 15
    EN-GJL-200 Grade 200 GG 20

wykonywane w masach syntetycznych na wilgotno, w technologii maszynowej i ręcznej, o ciężarze 0,5÷50 kg, w skrzyniach formierskich 600x500x150 oraz 600x600x130.