Asortyment produkowanych od 1990 roku wstawek klocków hamulcowych z żeliwa P 10 (wg PN-K-88151 i UIC 832) aktualnie obejmuje:

- 4 typy bez obrzeża (wg normy ZN-94/PKP-3517-04) z otworami dylatacyjnymi przeciwiskrowymi: DO-250B, DO-320B, DO-380B i D 2B, na które posiadamy bezterminowe "Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji" wydane przez Głównego Inspektora Kolejnictwa,

Typ Zastosowanie
D0-250B wagony osobowe i towarowe; pojazdy spalinowe SM30, SP30, SR53, SR71, Su42
D0-320B lokomotywy elektryczne EP05, EP06, EU07, ET21, ET22, ET40
D0-380B lokomotywy spalinowe SU46, SM31, SP45, SP47; parowozy Ty2, Ty42, Ty43
D2B elektryczne zespoły trakcyjne EW55, EW58, EW60, EN57, EN71, EN94

D0-250B
D0-320B
D0-380B
D2-B

- wstawki wg dokumentacji Deutsche Bahn AG. Posiadamy kwalifikację produktu dostawcy na produkcję wstawek hamulcowych z żeliwa P10 wydaną przez DB AG:

560/250
560/320


- wstawki dla kolei brytyjskich i irlandzkich:


- wstawki wg dokumentacji Klienta dla odbiorców skandynawskich: