W dniu 1 lipca 1950 roku powstała w Lęborku Robotnicza Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza, która w roku 1979 przyjęła nazwę Odlewnia Żeliwa i Metali Nieżelaznych "SPOMEL". W 1977r. firma rozpoczęła działalność w nowym, nowocześnie wyposażonym obiekcie przy ul. Abrahama 15.

      Od 2000r. w firmie funkcjonuje system zapewnienia jakości zgodny z ISO 9001:2015. Odlewnia posiada również certyfikaty i świadectwa kwalifikacji na wstawki hamulcowe wydane przez Deutsche Bahn, Głównego Inspektora Kolejnictwa, CARGO S.A., INTERCITY S.A..
       Wysoką jakość wyrobów gwarantuje wykwalifikowana kadra i nieustannie unowocześniane wyposażenie odlewni żeliwa.

Obecnie odlewnia specjalizuje się w produkcji:

- klocków hamulcowych z żeliwa fosforowego dla taboru kolejowego,
- odlewów kanalizacyjnych,
- odlewów do maszyn rolniczych,
- obciążników do pralek i wind,
- odlewów piecowych i maszynowych,

oraz produkuje odlewy ze stopów aluminium.


Topialnia wyposażona jest w żeliwiaki o średnicy 800 z gorącym dmuchem i z dotlenieniem. Kontrola pracy pieca i sterowanie odbywa się przy pomocy nowoczesnej aparatury.
Formiernia - formy wykonuje się na wilgotno na zmechanizowanych liniach formierskich na formierkach wstrząsowo-prasujących typu FKT-65.
Rdzenie wykonuje się na strzelarkach metodą Hot-Box i ręcznie.
Oczyszczanie odbywa się poprzez bębnowanie, śrutowanie i szlifowanie.
Malowanie - gruntowanie odlewów odbywa się metodą zanurzeniową farbami podkładowymi i bitumicznymi.

W odlewni aluminium topienie wsadu odbywa się w piecach płomiennych typu Sklenar, wykonujemy rafinację próżniową metalu, ciekły metal przetrzymywany jest w piecach tyglowych PET.

Jesteśmy zrzeszeni w Odlewniczej Izbie Gospodarczej.